Home

Juridisch advies duur? ...Ja? .....Nee!

Niet als u kiest voor een juridisch adviseur. Net zo goed of beter en bovenal: betaalbaar!

Juridische hulp nodig?

Geen probleem: wij helpen overal in Nederland; wij helpen bij alles behalve echtscheidingen. Wij werken snel, deskundig, met daadkracht.

Ook wij gaan, indien nodig, tot en met de hoogste rechter. Ook wij verzorgen uw procesvertegenwoordiging in de rechtszaal!

Uw zaak is van begin tot eind in goede handen!

Brandveiligheid, gebruiksvergunningen, bouwvergunningen, handhaving, bezwaar- en beroepschriften, milieurecht, arbeidsrecht, overeenkomstenrecht, huurrecht, bestuursrecht, bestemmingsplannen, inpassingsbesluiten, aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht, enz, enz.

Uw probleem, onze zorg!